Meervoudig onderhandse aanbesteding: Inrichting school- en dorpshuisterrein Tuk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor de inrichting van het school- en dorpshuisterrein in Tuk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • opruimwerkzaamheden;
 • grond ontgraven, vervoeren en verwerken;
 • het leveren en aanbrengen van kolken;
 • het leveren en aanbrengen van ca. 400 meter riolering en inspectieputten;
 • het opbreken van ca. 1300 m2 elementenverharding;
 • het opbreken van ca. 600 m kantopsluiting;
 • het opbreken van ca. 600 m2 asfaltverharding;
 • het leveren en aanbrengen van ca. 4000 m2 fundering bestaande uit zand en menggranulaat;
 • het leveren en aanbrengen van ca. 3200 m2 elementenverharding bestaande uit betonstraatstenen, tegels en grasbetontegels;
 • het leveren en aanbrengen van ca. 200 ton asfaltverharding;
 • het leveren en aanbrengen van ca. 1200 m kantopsluitingen; 
 • het leveren en aanbrengen van diverse bomen, vaste planten, bosplantsoen en hagen;
 • het leveren en aanbrengen van diverse voorzieningen zoals zitbanken, fietsvoorzieningen, hekwerken, verkeersborden enz.;
 • overige bijkomende werkzaamheden. 

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk woensdag 3 november 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 03-11-2021
CPV: 45