Meervoudig onderhandse aanbesteding: Inrichting schoolterrein Giethoorn

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor de inrichting van het nieuwe schoolterrein in Giethoorn.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

 • opnemen van elementenverhardingen (ca. 50 m2);
 • ontgraven, vervoeren en verwerken grond (ca. 1.100 m3);
 • leveren en aanbrengen zand (ca. 500 m3);
 • leveren en aanbrengen PVC kolkaansluitingen (ca. 150 m);
 • leveren en aanbrengen kolken (ca. 10 st);
 • leveren en aanbrengen fundering van menggranulaat (ca. 900 m2);
 • leveren en aanbrengen asfaltverharding (ca. 170 ton);
 • leveren en aanbrengen kantopsluiting (ca. 950 m1);
 • leveren en aanbrengen klinkers (ca. 2.200 m2);
 • leveren en aanbrengen tegels (ca. 1.050 st);
 • leveren en aanbrengen hekwerk (ca. 185 m1);
 • leveren en aanbrengen zitelementen (ca. 40 m1).

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk donderdag 25 november 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 25-11-2021
CPV: 45