Meervoudig onderhandse aanbesteding: Leveren laptops t.b.v. statushouders

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het leveren van laptops t.b.v. statushouders.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het 4 jaar lang leveren van laptops voor inburgeraars binnen de gemeente Steenwijkerland. We verwachten de komende 4 jaar ongeveer 30 laptops per jaar af te nemen voor inburgeraars. De leverancier dient te zorgen voor een vast uitgifte- en servicepunt binnen de gemeente Steenwijkerland.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk maandag 14 februari 2022 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 14-02-2022
CPV: 30