Meervoudig onderhandse aanbesteding: Oplossen uitval GBO project

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het oplossen van uitval binnen het GBO project.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het correct bepalen van de gebruiksoppervlakte (GBO) van alle woningen binnen de gemeente. Correct wil zeggen; conform eisen Waarderingskamer en geldende meetinstructie en conform werkelijke situatie. Dit geldt voor alle onderdelen van het object en impliceert tevens dat rekening wordt gehouden met de maximale afwijkingstoleranties tussen identieke en vergelijkbare objecten.
 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 8 juli 2020 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 08-07-2020
CPV: 79