Meervoudig onderhandse aanbesteding: Opstellen ambitiedocument spoorzone Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het opstellen van een ambitiedocument voor de spoorzone in Steenwijk.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  • Analyse van opgaven, kansen en uitdagingen;
  • Ambities en uitgangspunten;
  • Ontwikkelstrategie (wijze waarop we de ambities kunnen en willen realiseren) inclusief voorstel voor de governance

Het beoogde resultaat is een breed gedragen, inspirerende, uitnodigende en lange termijn visie op de ontwikkeling van de Spoorzone Steenwijk (wonen, werken, mobiliteit, klimaat), inclusief ontwikkelstrategie.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 16 maart 2023 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 16-03-2023
CPV: 71