Meervoudig onderhandse aanbesteding: Opstellen drie rioolplannen

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het opstellen van drie rioolplannen.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  • het bepalen van het verhard oppervlak;
  • het verkrijgen van een betrouwbaar hydraulisch model vanuit het geleverde csv-bestand;
  • het uitvoeren van hydraulische berekeningen op ondermeer afnameverplichting, DWA-belasting, vuiluitworp en water op straat;
  • het verkrijgen van inzicht in overlastsituaties door afstromend regenwater tijdens een zeer intensieve kortstondige bui door middel van 3D modellering van de riolering in combinatie met de afstroming bovengronds;
  • het opstellen van beheersmaatregelen.

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk vrijdag 6 november 2020 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 06-11-2020
CPV: 71