Meervoudig onderhandse aanbesteding: Opstellen visie op religieus erfgoed

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de levering van een dienst waarbij opdrachtnemer gevraagd wordt om middels een zorgvuldig te doorlopen proces een gedragen visie op religieus erfgoed tot stand te brengen.

De opdracht betreft het leveren van een dienst waarbij wij vragen om een gedragen integrale visie op religieus erfgoed tot stand te brengen. De op te stellen visie op religieus erfgoed moet een beeld schetsen van het toekomstperspectief voor religieus erfgoed binnen onze gemeente, rekening houdend met de doelstelling van behoud van religieus erfgoed. Hierbij moet uitdrukkelijk aandacht worden besteed aan de uitgangspunten en onderwerpen uit de motie ‘Visie op religieus erfgoed’ van onze gemeenteraad. Daarnaast is er ook ruimte om gemeenschappelijke doelstellingen of andere onderwerpen op te nemen in de visie.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk dinsdag 14 maart online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 14-03-2023
CPV: 98