Meervoudig onderhandse aanbesteding: Raamovereenkomst elementenonderhoud Steenwijkerland 2021

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van elementenonderhoud in de gemeente Steenwijkerland in 2021.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het opbreken en weer aanbrengen bestratingen (plaatselijk herstel) circa 17.500 m2;
  • het herstraten van elementenverharding (volledig herstraten) circa 8.000 m2;
  • het stellen van banden circa 6.000 m1;
  • grondwerk t.b.v. bestratingen;
  • deelopdrachten tbv gemeentelijke buitendienst voor meldingen openbare ruimte circa 5.000 eenheden;
  • bijleveren van tekortkomende materialen;
  • overige bijkomende werkzaamheden. 

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 14 mei 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 14-05-2021
CPV: 45