Meervoudig onderhandse aanbesteding: Raamovereenkomst leveren pompen t.b.v. mini rioolgemalen 2022-2025

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het afsluiten van een meerjarige raamovereenkomst voor het leveren pompen t.b.v. mini rioolgemalen.

De gemeente Steenwijkerland is een uitgestrekte gemeente met veel buitengebieden. Het gemeentelijke rioolstelsel in deze gebieden bestaat voornamelijk uit drukriolering. De gemeente Steenwijkerland beschikt over ca. 1200 minigemalen. Onderhoud hiervan wordt veel door de gemeente zelf uitgevoerd. Hiervoor moeten onderdelen op voorraad of op afroep beschikbaar zijn, om functieverlies van het rioolsysteem zo kort mogelijk te laten zijn. Voor het op afroep beschikbaar hebben van de pompen ten behoeve van de minigemalen is gemeente Steenwijkerland voornemens om via deze aanbesteding een leverancier te selecteren.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk maandag 4 oktober 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 04-10-2021
CPV: 42