Meervoudig onderhandse aanbesteding: Raamovereenkomst specialistisch onderhoud sportvelden

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het afsluit van een raamovereenkomst specialistisch onderhoud sportvelden 2022 (met een optie voor 2023).

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  • vertidrainen van de sportvelden;
  • leveren en aanbrengen verschralingzand;
  • recyclingdressen;
  • dressen doelmonden;
  • verticuteren;
  • doorzaaien;
  • beluchten;
  • slepen;
  • affrezen toplaag grasveld.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor 1 van de 2 openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk vrijdag 15 januari 2022 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan 2 geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 15-01-2022
CPV: 92