Meervoudig onderhandse aanbesteding: Raamovereenkomst specialistisch onderhoud sportvelden 2024

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor raamovereenkomst specialistisch onderhoud sportvelden 2024.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  • vertidrainen van de sportvelden;
  • leveren en aanbrengen verschralingzand;
  • recyclingdressen;
  • dressen doelmonden;
  • verticuteren;
  • doorzaaien;
  • beluchten;
  • slepen;
  • affrezen toplaag grasveld.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 2 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de drie openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk dinsdag 23 januari 2024 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

TenderNed

Voor het (digitaal) uitvoeren van meervoudig onderhandse aanbesteding maken wij gebruik van het aanbestedingsplatform TenderNed (www.tenderned.nl). Heeft u nog geen account op TenderNed? Dan verzoeken wij u om tijdig – dat wil zeggen uiterlijk op de uiterste datum waarop u zich voor deze aanbesteding kunt aanmelden – een gratis account aan te maken op TenderNed.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 23-01-2024
CPV: 77