Meervoudig onderhandse aanbesteding: Realiseren zonnecarport Waterwyck te Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het realiseren van een zonnecarport Waterwyck te Steenwijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het realiseren van een zonnecarport gesitueerd op de parkeerplaats bij sportcomplex de Waterwyck (circa 54 parkeerplekken)
  • het voorzien van minimaal 3 laadpalen, in totaal 6 laadpunten bij de carport
  • het voorzien van verlichting en camerabewaking bij de carport

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 18 oktober 2023 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
 

Online aanmelden

Sluitingsdatum:18 oktober 2023
CPV: 45