Meervoudig onderhandse aanbesteding: Reconstructie fietspad Belterweg in Belt-Schutsloot

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor de reconstructie van het fietspad Belterweg Belt-Schutsloot.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het opbreken van ca.2000 m2 betonverharding;
  • grondwerk;
  • aanbrengen verhardingslaag van beton 2,50 m breed, ca. 2.500 m2;
  • aanbrengen ca 2 km bermverharding langs de Belterweg;
  • leveren en aanbrengen 1x plateau in de Belterweg;
  • overige werkzaamheden.

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk vrijdag 16 juli 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 16-07-2021
CPV: 45