Meervoudig onderhandse aanbesteding: Reconstructie fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor Reconstructie fietspad Ossenzijl-Kalenberg-Wetering.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het vervangen van 6,5 km fietspad (asfalt verwijderen voor beton)

Nadere omschrijving werkzaamheden

Het tracé Ossenzijl-Kalenberg wordt 1,5m breed en loopt via de Oudeweg naar Kalenberg-Noord en dan naar Kalenberg-Zuid. Het is circa 5,2km lang met diverse bruggetjes. Het tracé Kalenberg-Wetering wordt 2,5m breed en loopt via Kalenberg-Zuid naar Wetering West en is circa 1,3km lang. Het pad is de enige ontsluiting voor de aanliggende percelen en loopt hoofdzakelijk over particulier eigendom. De bestaande fundering van het huidige fietspad voldoet en blijft ongewijzigd. De bereikbaarheid en de zeer lastige project specifieke omstandigheden verdienen bijzonder de aandacht. Optimalisatie van het pad (verkanting/afwatering/hoogte) inclusief de fasering/bereikbaarheid dienen door de aannemer afgestemd te worden met de eigenaren.

Procedure

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk donderdag 30 april online aanmelden.

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 30-04-2020
CPV: 45