Meervoudig onderhandse aanbesteding: Reconstructie kruispunt en fietspad Meenteweg - Hoogeweg Kalenberg

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het werk 'Reconstructie kruispunt en fietspad Meenteweg - Hoogeweg Kalenberg'.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Opbreken diverse bestratingen;
  • Frezen ca. 500 m2 asfalt;
  • Opbreken bestaand asfalt fietspad ca. 2.200 m2;
  • Grondwerk;
  • Leveren en aanbrengen ca. 40 ton asfalt deklaag rood;
  • Leveren en aanbrengen betonfietspad van ca. 3.700 m2; 
  • Diverse straatwerkzaamheden;
  • Overige bijkomende werkzaamheden.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 5 juni 2024 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

TenderNed

Voor het (digitaal) uitvoeren van meervoudig onderhandse aanbesteding maken wij gebruik van het aanbestedingsplatform TenderNed. Heeft u nog geen account op TenderNed? Dan verzoeken wij u om tijdig – dat wil zeggen uiterlijk op de uiterste datum waarop u zich voor deze aanbesteding kunt aanmelden – een gratis account aan te maken op TenderNed.

Online aanmelden


Sluitingsdatum: 05-06-2024
CPV: 45