Meervoudig onderhandse aanbesteding: Reinigen en inspecteren vrij verval riool in Tuk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het reinigen en inspecteren van 25 kilometer vrij verval riool in Tuk.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  • het reinigen van +/- 25 km riolering;
  • het visueel inspecteren volgens de geldende norm NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 aangevuld met de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’ (RIONED-rapport 2019-01) van gereinigde riolering;
  • het verwerken van gegevens in RibX bestanden.

 Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk dinsdag 25 augustus 2020 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 25-08-2020
CPV: 90