Meervoudig onderhandse aanbesteding: Reinigen kolken en roostergoten

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor 'Reinigen kolken en roostergoten gemeente Steenwijkerland 2020-2022'.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uithet:

  • machinaal reinigen en ledigen van kolken en lijngoten;
  • verwerken van gegevens van reinigingsresultaat inclusief vastleggen weegbonnen en revisies in RibX bestanden;
  • afvoeren van vrijgekomen materialen;
  • toepassen van eventueel noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk maandag 31 augustus 2020 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 31-08-2020
CPV: 90