Meervoudig onderhandse aanbesteding: Relinen vrijverval riool Jan van Riebeeckstraat in Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor Relinen vrijverval riool Jan van Riebeeckstraat in Steenwijk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • reiniging en inspecties t.b.v. vooropname, zekerheid, verificatie en oplevering;
  • voorbereidende werkzaamheden zoals het verwijderen van obstakels in het riool en het (tijdelijk) afdichten van infiltraties;
  • relinen van c.a. 210 meter betonriool DN700/1050 riool middels kunststof voering;
  • relinen van c.a. 70 meter betonriool DN1000 riool middels kunststof voering;
  • het herstellen van c.a. 5 inlaten;
  • het afwerken van put-buis verbindingen en stroomprofielen.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor 1 van de 2 openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk tot en met 12 september 2023 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan 2 geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen 2 aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet-geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 12 september 2023
CPV: 45