Meervoudig onderhandse aanbesteding: Relinen vrijverval riool Meppelerweg in Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het relinen van het vrijverval riool Meppelerweg in Steenwijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • reiniging en inspecties t.b.v. vooropname, zekerheid, verificatie en oplevering;
  • voorbereidende werkzaamheden zoals het verwijderen van obstakels in het riool en het (tijdelijk) afdichten van infiltraties;
  • relinen van c.a. 28 meter DN300 riool middels kunststof voering;
  • relinen van c.a. 252 meter DN500 riool middels kunststof voering;
  • het herstellen van c.a. 23 inlaten;
  • het afwerken van put-buis verbindingen en stroomprofielen.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk dinsdag 25 januari 2022 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 25-01-2022
CPV: 45