Meervoudig onderhandse aanbesteding: Renovatie atletiekbaan AV Start '78

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor de renovatie van de atletiekbaan van atletiekvereniging Start '78 in Steenwijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • 6-baans rondbaan: vervangen toplaag, herstel goot en vervangen deel van de gootdeksels;
  • Verspringen: vervangen beide aanlopen verspringen door een driebaans aanloop verspringen;
  • Segmenten: vervangen toplaag beide segmenten en verbreden segment aan oostzijde;
  • Polsstokhoogspringen: vervangen, verbreden en verlengen aanloop, herstraten tegelplateau;
  • Discuswerpen: vervangen discuskooi door kogelslingerkooi;
  • Kogelstoten: herinrichten beide sectoren kogelstoten, één voorzien van oefenstrook;
  • Middenterrein: opnieuw aanbrengen maaitegels, herstel grasstrook 2m om (graaf)werkzaamheden;
  • Opnieuw aanbrengen tegels buitenzijde rondbaan over een breedte van ca. 90cm.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 2 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 14 december 2022 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 14-12-2022
CPV: 45