Meervoudig onderhandse aanbesteding: Rioolvervanging Hagenbroekweg Ossenzijl

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor de Rioolvervanging Hagenbroekweg Ossenzijl.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • dicht schuimen ca 500m vervallen riolering (pvc 160mm) door particuliere tuinen;
  • verwijderen vervallen rioleringsgemaal in de woonwijk;
  • leveren en aanbrengen nieuw riool opvoergemaal (dubbele pompopstelling);
  • leveren en aanbrengen ca 10 drukrioleringsgemalen;
  • lokaliseren en overzetten rioolhuisaansluitingen via de bermen naar de drukrioleringsgemalen incl. het aanbrengen van 36 riool erfafscheidingsputten;
  • uivoeren van overige werkzaamheden.

 
Het vrij verval rioleringssysteem zal worden vervangen door een drukrioleringssysteem. Het betreft een bewerkelijke klus onder lokaal specifieke moeilijke omstandigheden. Slappe venige grond, een hoge grondwaterstand, werken in particulieren tuinen en weinig werkruimte in de woonwijk. 

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk dinsdag 21 september 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 21-09-2021
CPV: 45