Meervoudig onderhandse aanbesteding: Rioolvervanging Meppelerweg in Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor Rioolvervanging Meppelerweg in Steenwijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

 • opnemen van elementenverhardingen (ca. 1.440 m2);
 • opnemen opsluitingen (ca. 295 m);
 • opnemen hoofdriool (ca. 220 m);
 • ontgraven, vervoeren en verwerken grond (ca. 1.100 m3);
 • leveren en aanbrengen DWA en RWA rioleringen (ca. 510 m);
 • leveren en aanbrengen van inspectieputten (ca. 13 st);
 • leveren en aanbrengen PVC huisaansluitingen (ca. 145 m);
 • leveren en aanbrengen PVC kolkaansluitingen (ca. 60 m);
 • leveren en aanbrengen kolken (ca. 6 st);
 • leveren en aanbrengen zand (ca. 100 m3);
 • aanbrengen opsluitinge (ca. 295 m);
 • aanbrengen vrijgekomen elementenverharding (ca. 1.440 m2).    

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 11-03-2022
CPV: 45