Meervoudig onderhandse aanbesteding: Snoeien bomen 2022

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het snoeien van bomen.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  • het snoeien van 4.300 bomen langs gemeentelijke wegen en in parken in de stad Steenwijk;
  • het verwerken en afvoeren van het vrijkomend hout en houtsnippers;
  • binnen deze opdracht dient bij uitvoering van het werk ingezet te worden voor het creëren van arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van social return;
  • het treffen van verkeersmaatregelen;
  • communicatie naar bewoners.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk donderdag 30 juni 2022 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 30-06-2022
CPV: 77