Meervoudig onderhandse aanbesteding: Snoeien bomen 2023

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het snoeien van bomen in 2023.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  • het snoeien van 4900 bomen langs gemeente wegen, in parken in Steenwijkerland;
  • het verwerken en afvoeren van het vrijkomend hout en houtsnippers;
  • het treffen van verkeersmaatregelen;
  • communicatie naar bewoners.

Binnen deze opdracht moet bij uitvoering van het werk ingezet worden op het creëren van arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van social return.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 2 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor 1 van de 2 openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 28 april 2023 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan 2 geschikte aanmeldingen zijn, worden uit de lijst van geschikte aanmeldingen 2 aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 28-04-2023
CPV: 77