Meervoudig onderhandse aanbesteding: Vernieuwen fietspaden Woldberg

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het vernieuwen van fietspaden op de Woldberg in Steenwijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
  • het verwijderen van circa 40 stobben;
  • het verrichten van grondwerk;
  • het verwijderen van circa 4100 m2 bestaande teerhoudende asfalt/BRAC constructie;
  • het aanbrengen van circa 7700 m2 betonverharding;
  • het aanbrengen van circa 400 m2 elementenverhardingen;
  • afwerken terrein;
  • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk woensdag 16 juni online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 16-06-2021
CPV: 45