Meervoudig onderhandse aanbesteding: Vervangen Matenbrug en Noordermatenbrug in Blokzijl

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor een bouwteam ten behoeve van het ​vervangen van de Matenbrug (Willem de Zwijgerstraat) en Noordermatenbrug (Houtzagerijweg) in Blokzijl. Dit zijn twee houten verkeersbruggen. ​

De opdracht bestaat uit twee fases.

Fase 1: Bouwteamfase

Het actief deelnemen aan de bouwteamfase om binnen de reeds vastgestelde en gezamenlijk vastgestelde kaders tot een uitvoeringsbegroting en uitvoeringsontwerp te komen met de intentie om de uitvoeringsfase aan de bouwteampartner te gunnen.
De beoogde planning voor de bouwteamfase loopt van 31 mei 2024 tot en met 31 oktober 2024. 

Fase 2: Uitvoeringsfase

Het in zijn geheel vervangen van twee houten verkeersbruggen waarvan:

  • De Matenbrug in beschermd dorpsgezicht ligt en niet beweegbaar is.
  • De Noordermatenbrug beweegbaar is en moet blijven.
  • De beoogde uitvoeringsperiode loopt van 1 november 2024 tot en met 31 maart 2025.  

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal ​5​ bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels ​3​ bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk ​10 april 2024​ online aanmelden. 

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure. 

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. 

TenderNed

Voor het (digitaal) uitvoeren van meervoudig onderhandse aanbesteding maken wij gebruik van het aanbestedingsplatform TenderNed (www.tenderned.nl). Heeft u nog geen account op TenderNed? Dan verzoeken wij u om tijdig – dat wil zeggen uiterlijk op de uiterste datum waarop u zich voor deze aanbesteding kunt aanmelden – een gratis account aan te maken op TenderNed. 

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 10-04-2024
CPV: 45