Meervoudig onderhandse aanbesteding: Vervangen beschoeiing Van der Gootplantsoen, De Bramen en Molenweg in Giethoorn

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het werk 'Vervangen beschoeiing Van der Gootplantsoen, De Bramen en Molenweg in Giethoorn'.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het verwijderen van beplantingen, verhardingen en overige inrichtingselementen;
  • het verwijderen en afvoeren van ca. 1000 m beschoeiing incl. gording en dekplank;
  • grond ontgraven, leveren, verwerken en bewerken;
  • het leveren en aanbrengen van ca. 1000 m kunststof paal/schot beschoeiing;
  • overige bijkomende werkzaamheden.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 19 juli 2022 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluingsdatum: 19-07-2022
CPV: 45