Meervoudig onderhandse aanbesteding: Vervangen drie gemalen in Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor Vervangen drie gemalen in Steenwijk

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: het vervangen van drie gemalen met enkele pompopstelling door nieuwe gemalen met een dubbele pompopstelling. De uitvoeringswijze van het werk wordt bepaald door de opdrachtnemer. Hoe hier, rekening houdend met alle eisen en randvoorwaarden van de opdrachtgever, invulling aan wordt gegeven is aan de inschrijver.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk donderdag 25 juni 2020 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 25-06-2020
CPV: 45