Meervoudig onderhandse aanbesteding: Vervangen van drie rioolgemalen in Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het vervangen van drie rioolgemalen in Steenwijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het verwijderen van de 3 huidige enkele pompopstellingen;
  • het verwijderen van de 3 huidige putten;
  • het leveren en aanbrengen van de 3 nieuwe putten inclusief dubbele pompopstelling;
  • het verlengen van c.a. 30 meter vrijverval riolering;
  • het aanleggen van c.a. 10 meter persleiding;
  • het leveren en aanbrengen van nieuwe besturingskasten;
  • bijkomend grond- en straatwerk.

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk woensdag 7 april 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 07-04-2021
CPV: 45