Meervoudig onderhandse aanbesteding: Woonrijp maken Bloemenbuurt fase 3 in Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het woonrijp maken van de Bloemenbuurt fase 3 in Steenwijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

 • opnemen van elementenverhardingen (ca. 5650 m2);
 • opnemen opsluitingen (ca. 1950 m);
 • opnemen hoofdriool (ca. 120 m);
 • ontgraven, vervoeren en verwerken grond (ca. 2150 m3);
 • leveren en aanbrengen DWA en RWA PVC rioleringen (ca. 200 m);
 • leveren en aanbrengen van inspectieputten (ca. 23 st);
 • leveren en aanbrengen PVC huisaansluitingen (ca. 140 m);
 • leveren en aanbrengen PVC kolkaansluitingen (ca. 160 m);
 • leveren en aanbrengen kolken (ca. 10 st);
 • leveren en aanbrengen zand (ca. 650 m3);
 • leveren en aanbrengen fundering van menggranulaat (ca. 4950 m2);
 • aanbrengen opsluitingen (ca. 1950 m);
 • aanbrengen vrijgekomen elementenverharding kf (ca. 5740 m2).

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk maandag 24 januari 2022 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 24-01-2022
CPV: 45