Meervoudig onderhandse aanbesteding: Woonrijp maken Noordwal in Vollenhove

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het gefaseerd woonrijp maken van de Noordwal in Vollenhove.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het:

  • opnemen van elementenverhardingen (ca. 6.300 m2);
  • opnemen opsluitingen (ca. 2.750 m);
  • ontgraven, vervoeren en verwerken grond (ca. 2.400 m3);
  • leveren en aanbrengen PVC kolkaansluitingen (ca. 375 m);
  • opnemen en opnieuw stellen kolken (ca. 65 st);
  • leveren en aanbrengen fundering van menggranulaat (ca. 7.100 m2);
  • leveren en aanbrengen kantopsluitingen (ca. 3.600 m);
  • aanbrengen vrijgekomen elementenverharding kf (ca. 4.600 m2);
  • leveren en aanbrengen elementenverharding kf (ca. 1.600 m2).

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich tot en met 3 juni 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 03-06-2021
CPV: 45