Meervoudig onderhandse aanbesteding: Woonrijpmaken nieuwbouwplannen Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het project ‘Woonrijp maken nieuwbouwplannen Steenwijkerland’.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het woonrijp maken van ca 15.000 m2 noodbestrating in de wegen van 5 verschillende nieuwbouwplannen in de gemeente;
  • ontgraven en afvoer zandfundering en aanbrengen ca 1.000 m3 puinverharding;
  • herstraten ca 5.000 m2 trottoirs;
  • vervangen diverse kapotte kolken, trottoirbanden etc;
  • realiseren grondwerk voor realisatie van plantvakken;
  • communicatie omgeving tav gefaseerde uitvoeren van de werkzaamheden.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor 1 van de 2 openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk vrijdag 17 december 2021 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan 2 geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen 2 aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 17-12-2021
CPV: 45