Meervoudig onderhandse aanbesteding: (ecologisch) maaien van bloemenweides en grasvelden

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor (ecologisch) maaien van bloemenweides en grasvelden.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het:

  • maaien van kruidenrijke grasvelden in Steenwijkerland;
  • maaien van grasvelden en taluds;
  • afvoeren van maaisel naar een verwerker.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor 1 van de 2 openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 24 maart 2023 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan 2 geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen 2 aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 24-03-2023
CPV: 77