Algemene voorwaarden

Bij het inkopen van goederen (leveringen) of diensten maken wij gebruik van algemene inkoopvoorwaarden. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze inkoopvoorwaarden. Ook kunt u hier de inkoopvoorwaarden downloaden (pdf).

Inleiding

Bij het plaatsen van opdrachten maakt de gemeente Steenwijkerland gebruik van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn in feite gestandaardiseerde contractbepalingen die zijn opgesteld om bij meerdere overeenkomsten gebruikt te worden. Het gebruik van algemene voorwaarden vereenvoudigd het proces rondom het plaatsen van een opdracht.

De gemeente Steenwijkerland streeft er naar om bij het gebruik van algemene voorwaarden zoveel mogelijk gebruik te maken van:

  1. Paritair opgestelde voorwaarden zoals de uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012);

  2. Landelijke standaard inkoopvoorwaarden zoals de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT);

  3. VNG model algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

De algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland (de SSZ-gemeenten) zijn gebaseerd op het VNG-model algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen is diensten. Daar waar in de algemene inkoopvoorwaarden van de SSZ-gemeenten wordt afgeweken van het VNG-model is de tekst cursief weergegeven.
 

Downloaden

Hieronder kunt u de actuele versie de inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de SSZ-gemeenten, de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT), de algemene inhuurvoorwaarden Talentenregio (AIHV-TR2018) en de huisregels van de gemeente Steenwijkerland downloaden:

Algemene inkoopvoorwaarden SSZ-gemeenten (versie 2019) (pdf, 464 KB)

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (versie 2023) (pdf, 1,16 MB)

Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen (versie 2023-1) (pdf, 406 KB)

Algemene inhuurvoorwaarden Talentenregio (AIHV-TR2018) (pdf, 337 KB)

Huisregels gemeente Steenwijkerland (pdf, 316 KB)