Aansprakelijkstelling gemeente

Heeft u schade opgelopen? En denkt u dat wij daar verantwoordelijk voor zijn? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. De schade kan komen door slecht onderhoud van de openbare ruimte (wegen, groen, bouwwerken). Maar ook door iets wat wij hebben gedaan (bijvoorbeeld schade door een voertuig van ons). 

De gemeente aansprakelijk stellen

U kunt online uw schade melden. We beoordelen uw melding volgens de regels in de wet. Als we aansprakelijk zijn vergoeden we (een deel van) de schade.

Schade melden

Is de schade ontstaan door het werk van een aannemer? Dan maakt u een melding bij de aannemer zelf.

Hoe gaat het verder?

Na het invullen van het online formulier krijgt u een mail. In de mail staat wat we verder gaan doen met uw melding.