Informatie opvragen, Wet open overheid (Woo)

In de Wet open overheid (Woo) staat dat u informatie mag opvragen over wat de overheid doet. U stuurt een Woo-verzoek naar de organisatie waarvan u informatie wilt ontvangen.

Wat is een Woo-verzoek?

In de Wet open overheid (Woo) staat dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. De Woo is de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente informeert bijvoorbeeld via persberichten, door publicaties in huis-aan-huisbladen of op de gemeentelijke website. Als u informatie wilt die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u een Woo-verzoek sturen.

Informatievraag of Woo-verzoek?

Iedereen kan informatie opvragen bij de gemeente. Dit kan via een informatievraag of via een Woo-verzoek. Bij een informatievraag bent u de enige die informatie ontvangt. Bij een Woo-verzoek wordt de informatie in principe openbaar voor iedereen 

Voor het opvragen van informatie of een Woo-verzoek kunt u contact opnemen met onze Woo-contactpersoon via het e-mailadres woo@steenwijkerland.nl.

Waarover kan ik een Woo-verzoek bij de gemeente doen?

Het verzoek moet gaan over informatie van de gemeente die nog niet openbaar is. En de informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn. Een Woo-verzoek is bedoeld voor het inzien van bestaande documenten of digitale informatie. Bijvoorbeeld een brief, e-mail of sms.

Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor het stellen van algemene vragen of het opvragen van persoonlijke dossiers. 

Woo-verzoek doen

Een Woo-verzoek kunt u op 3 manieren doen.

Online

U kunt een Woo-verzoek online doen.

Woo-verzoek doen

Schriftelijk

U stuurt uw Woo-verzoek naar
Gemeente Steenwijkerland
Aan: de gemeenteraad of burgemeester en wethouders of de burgemeester 
Postbus 162
8330 AD Steenwijk

Let op: U richt het Woo-verzoek aan het bestuursorgaan waar u de informatie van wilt ontvangen. 

Geef hierbij antwoord op de volgende vragen:

  • Over welk onderwerp gaat uw verzoek? 
  • Over welke periode gaat uw verzoek?
  • Om wat voor soort document(en) of digitale informatie gaat uw verzoek?
  • Wilt u uw verzoek toelichten? 
    Voeg bijvoorbeeld een adres of gebeurtenis toe. U kunt ook een document (zoals een foto of plattegrond) toevoegen om uw verzoek te verduidelijken.
  • Hoe kunnen we contact met u opnemen als we vragen hebben? Per telefoon, per e-mail of per post?
  • Hoe wilt u de informatie over uw verzoek van ons ontvangen? Per e-mail of per post?

Mondeling

U kunt mondeling een Woo-verzoek doen bij onze Woo-contactpersoon, via telefoonnummer 14 0521.

Het is niet mogelijk om een Woo-verzoek op een andere wijze, zoals via e-mail, Twitter en andere digitale kanalen in te dienen.

Beslissing op uw Woo-verzoek

We beslissen binnen 4 weken op uw Woo-verzoek. Deze periode kan met 2 weken worden verlengd.
Als het om een uitgebreid verzoek gaat, dan overleggen we met u welke informatie u als eerste wilt ontvangen. En we spreken met u af binnen welke periode u een besluit krijgt op uw Woo-verzoek. 

Gaat de informatie over iemand anders? Of komt de informatie bij iemand anders vandaan? Dan vragen we eerst die persoon of er redenen zijn om die informatie niet openbaar te maken. Er geldt dan een andere periode waarin we een besluit nemen. U krijgt dan bericht hierover.

Alle Woo-informatie op een rij

In de Woo-index staan de contactgegevens van alle overheidsorganisaties voor vragen over de Woo en Woo-verzoeken. En de links naar de documenten die overheidsorganisaties volgens de wet verplicht zijn om openbaar te maken. In de Woo-index vindt u deze informatie ook van Steenwijkerland.

Heeft u vragen?

Weet u niet of informatie al openbaar is? Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar informatie? Heeft u vragen over het indienen van een Woo-verzoek? Neem dan contact op met onze Woo-contactpersoon via telefoonnummer 14 0521 of via het e-mailadres woo@steenwijkerland.nl.

Voor algemene vragen kunt u ons bellen, telefoonnummer 14 0521. 

Meer informatie