Privacyverklaring (monitoren) social media

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Steenwijkerland.

Social media

We zijn actief op diverse sociale media platformen. We zijn hier in gesprek met onze inwoners. We zenden nieuws en informatie, maar beantwoorden ook vragen en monitoren de situaties die leven onder onze inwoners. 
De gemeente Steenwijkerland maakt gebruik van de externe platformen; Facebook, X, YouTube en LinkedIn. We vinden het belangrijk om te melden dat wij geen invloed hebben op de manier waarop deze platformen omgaan met uw persoonsgegevens. 
Wij adviseren u daarom geen persoonlijke gegevens met ons te delen via deze kanalen. Bijvoorbeeld uw adres, telefoonnummer of burgerservicenummer.

Social media-monitoring 

Gemeente Steenwijkerland doet aan social media-monitoring. We analyseren hoe de samenleving ons beleid en onze communicatie beleeft. Daarnaast monitoren we welke vragen inwoners hebben en welke situaties leven onder onze inwoners. 

Doelstelling

Op deze manier kunnen wij inspelen op de actualiteiten, relevante vragen en onze dienstverlening en communicatie verbeteren. Bij deze monitoring leggen we geen persoonlijke gegevens vast in rapporten.

Categorieën persoonsgegevens

De naam, dan wel gebruikersnaam van het sociale media-account deze gegevens worden niet verwerkt in rapporten.

Webcare

Wanneer u zelf via sociale media contact met ons opneemt, worden uw persoonsgegevens verwerkt in de software OBI Engage van softwareontwikkelaar Obi4wan. In beginsel hebben alleen daartoe geautoriseerde medewerkers van de afdeling Communicatie en medewerkers van ons contactcentrum toegang tot de berichten die u naar ons stuurt. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook medewerkers van Obi4wan uw persoonsgegevens inzien. Dit is alleen het geval wanneer medewerkers van Obi4wan onderhoudswerkzaamheden moeten verrichten aan OBI Engage, die alleen kunnen worden uitgevoerd vanuit de omgeving waarin ook uw persoonsgegevens zijn verwerkt. Dergelijke toegang vindt altijd plaats onder duidelijke, vooraf gemaakte afspraken en na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring.

Geen doorgifte en profilering

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Ook stellen wij op basis van uw sociale mediaberichten geen profielen van u op.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wanneer u contact met ons opneemt via sociale media, is er geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Ook maken wij geen gebruik van algoritmes.

Vragen

Voor vragen over uw privacy / de AVG en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten, leest u in onze algemene privacyverklaring: www.steenwijkerland.nl/privacy, onder ‘rechten van betrokkenen’.