Proclaimer

Dit is een korte verklaring waarin we uitleggen wat u kunt verwachten van onze website.

De gemeente Steenwijkerland spant zich in voor de inhoud van de website www.steenwijkerland.nl. We doen er alles aan deze actueel, volledig, juist en goed toegankelijk te houden.

Komt u iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt ons dit op diverse manieren laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Als u via het webformulier reageert, wordt dit behandeld volgens ons e-mailreglement.

Persoonsgegevens

Alle informatie, die u ons verstrekt, behandelt de gemeente vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken we uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt. Zie hiervoor ook ons privacybeleid.

Toegankelijkheid

Bij de bouw van deze site is geprobeerd zo goed mogelijk rekening te houden met de toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking.

Links naar andere websites

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de links die via deze site te bereiken zijn, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina's. De gemeente aanvaart hiervoor geen aansprakelijkheid.

Auteursrecht en hergebruik van gegevens

Teksten en informatie uit gemeentelijke communicatiemiddelen mogen, mits voorzien van een duidelijke bronvermelding en datum, hergebruikt worden. Op beeldmateriaal, logo’s, campagnemateriaal en slogans kunnen beperkingen van toepassing zijn. Deze mogen dan ook niet zonder toestemming hergebruikt worden. Neem voor toestemming en meer informatie contact op via het contactformulier.

Als een andere partij dan de gemeente Steenwijkerland als rechthebbende wordt vermeld, dan moet u toestemming voor hergebruik bij die partij vragen.

Fotocollectie gemeentearchief

Het is gebruikers van de fotocollectie van het gemeentearchief niet toegestaan om op enige wijze auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder toestemming van de gemeente Steenwijkerland. De gemeente Steenwijkerland heeft al het mogelijke gedaan om rechthebbenden op de afbeeldingen te achterhalen. Bent u van mening dat u rechten heeft op bepaalde afbeeldingen, dan kunt u contact opnemen met de senior medewerker gemeentearchief, telefoonnummer 14 0521, of een e-mail sturen naar info@steenwijkerland.nl.