Nieuws gemeentearchief

Op deze pagina leest u het nieuws over het gemeentearchief van Steenwijkerland.

  • Dijkstra & Evenblij ter plekke: Het Geheugen van Steenwijkerland

    Op 2 april 2023 zond NPO Radio 1 het programma 'Dijkstra & Evenblij ter plekke' live uit vanuit Steenwijk. Een vaste rubriek in dit programma is het bezoeken van het lokale archief. Verslaggever Rozemarijn Brus kwam bij ons langs in het archief. We mochten het verhaal vertellen over de stadsrechten van Blokzijl. 

  • Onderzoek naar Joodse eigendommen

    Welke rol hadden de voorgangers van de gemeente Steenwijkerland toen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog begon met de onteigening van Joodse eigendommen? Welke betrokkenheid was er in de jaren ná de oorlog toen Joodse overlevenden terugkeerden? En, werd er in de jaren na 1945 door de toenmalige gemeenten belastinggeld geïnd bij Joodse eigenaren of hun erfgenamen? Die 3 vragen leidden tot een onafhankelijk onderzoek waarvoor de stichting IJsselacademie in de arm werd genomen. Een onderzoek dat werd begeleid door een klankbordgroep van twee nazaten van Joodse Steenwijkers.