Open data

Open data houdt onder andere in dat gegevens beschikbaar worden gesteld voor hergebruik in een open standaard die voor iedereen toegankelijk is.

De gemeente Steenwijkerland heeft ervoor gekozen om de metadata van de geïndexeerde bevolkingsregisters van alle voorgangers van de huidige gemeente Steenwijkerland beschikbaar te stellen als open data. In het geval van de bevolkingsregisters van het gemeentearchief zijn dat XML bestanden.

Licentie

De datasets van de bevolkingsregisters zijn voor iedereen toegankelijk. Door de gemeente Steenwijkerland is aan de datasets van de bevolkingsregisters een licentie toegekend, CC-BY-4.0. Dit schept de volgende verplichting bij hergebruik van de data:

  • Naamsvermelding - De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

Toekomst

Momenteel zijn alleen de indexen op de bevolkingsregisters beschikbaar als open data. Mochten er in de toekomst meer bestanden van het gemeentearchief beschikbaar komen, dan zal dat op deze pagina worden vermeld.

U kunt de datasets van de bevolkingsregisters downloaden.