Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Duinweg 7, tijdelijk aanleggen 3 sleufsilo’s (9-2-2024)
Kuinre, Havendijk, verleggen middenspanningskabel (13-2-2024)
Tuk, nabij Tukseweg 158, herinrichten parktuin (13-2-2024)
Vollenhove, Bentstraat 34, renoveren dak (13-2-2024)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Oldemarkt, Poestpad 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, bouwen bedrijfsverzamelgebouw en bedrijfswoning  (30-3-2024) 
Steenwijk, Het Ravelijn 6, bouwen bedrijfspand (30-3-2024)
Steenwijk, Neerwoldstraat 17, bouwen vervangende garage (31-3-2024)
Steenwijk, Strandsingel 1, bouwen woning (30-3-2024)
Vollenhove, Kerkstraat 1, realiseren woonstudio’s in voormalig restaurant (28-3-2024)
 

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

Sint Jansklooster, Heetveld 16, kappen 20 bomen (5-2-2024) 
 

Vergunningvrije aanvraag 

Na beoordeling is gebleken dat de volgende aanvraag vergunningvrij is: 
Sint Jansklooster, Molenstraat 3, kappen es (5-2-2024)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Zuiderzeeweg 10, bouwen werktuigenberging (13-2-2024)
Giethoorn, Beulakerweg 137a en 137b, verbouwen showroom naar 2 appartementen (9-2-2024)
Kuinre, Henric de Cranestraat 83, bouwen vervangende schuur (14-2-2024)
Marijenkampen, Ongeleg 3a, verbouwen woning (14-2-2024)
Steenwijk, Doelenstraat 3, wijzigen winkelfunctie naar wonen (13-2-2024)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 71, verbouwen woning (13-2-2024)
Zuidveen, Dwarssloot-Oost 8, plaatsen tijdelijke woonunit (9-2-2024)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Park Rams Woerthe, toevoegen entree ter hoogte van de Gedempte Turfhaven en aanleggen verbindingspad naar kettingbrug
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Giethoorn, Smalleweg 3, uitbreiden loods voor agrarisch gebruik 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt