Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

15 juli 2024 Commissie bezwaarschriften, Vendelweg 1 in Steenwijk

                     Agenda

                     19.00 uur   bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het

                                        verbouwen en uitbreiden van het restaurant, Moespot 17 in Vollenhove

                     19.45 uur   bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit voor het realiseren van

                                        parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aangaande de locatie nabij Oostercluft 368 in Steenwijk

De stukken liggen tot en met 15-7-2024 voor belanghebbenden in het gemeentehuis ter inzage.
 

Nadere regels subsidie zon op dak door energiecoöperaties en wijziging mandaatregeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18-6-2024 de nadere regels subsidie zon op dak door energiecoöperaties gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Met deze regeling kan subsidie verstrekt worden aan in de gemeente gevestigde energiecoöperaties voor het ontwikkelen en realiseren van zonnedaken vanaf een grootte van de zonne-pv-installaties van 50KWpiek in Steenwijkerland. Ook is voor de afhandeling van deze subsidieregeling de mandaatregeling van de gemeente Steenwijkerland gewijzigd. De nadere regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2024, nummer 285524 en de wijziging van de mandaatregeling is bekendgemaakt in het Gemeenteblad 2024-285529. Beide zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl waar ook de volledige tekst van de subsidieregeling en de gewijzigde mandaatregeling staan. De subsidieregeling en de wijziging van de mandaatregeling treden in werking op 2-7-2024.

De subsidieregeling en de wijziging van de mandaatregeling liggen kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.