Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

De Bult, Bultweg 25, plaatsen cottages voor groepsaccommodaties (28-6-2024)

Giethoorn, tegenover Ds. J.J. Ketstraat 1a, plaatsen pin-kioskautomaat (2-7-2024)

Kuinre, De Werf 2a, starten autodemontagebedrijf (1-7-2024) Oldemarkt, Ellenkamp 9, bouwen garage (1-7-2024)

Steenwijk, Oosterstraat 25, starten eetgelegenheid (27-6-2024)

 

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

Giethoorn, Kerkweg 35R-33, verlengen vergunning bewonen recreatiewoning (19-6-2024)

 

Vergunningvrije aanvraag

Na beoordeling is gebleken dat de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Oldemarkt, Eekstraat 8, bouwen bijgebouw (30-5-2024)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, Hammerdijk 13, uitbreiden woning (24-6-2024)

Blokzijl, Barend Loosweg 13, plaatsen dakopbouw en veranda (7-5-2024)

Blokzijl, Kanaalweg 8, plaatsen reclamezuil en 3 vlaggenmasten (3-7-2024)

Blokzijl, nabij Molenwijk 10, vervangen fietsbrug (28-6-2024) Giethoorn, Kooiweg 9, uitbreiden ligboxenstal (3-7-2024)

Oldemarkt, De Hare 4, wijzigen gevel (14-6-2024)

Scheerwolde, Scheerwolderweg 17, plaatsen tijdelijke woonunit (28-6-2024)

Steenwijk, Het Bolwerk 82, vervangen badkamerraam en garagedeur (1-7-2024)

Steenwijkerwold, Gelderingen 61a, realiseren 2 opbaarkamers (2-7-2024)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Steenwijk, Landgoedallee 32, bouwen woning

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.