Verkeer & vervoer

Tijdelijk parkeerverbod

Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat (vanaf splitsing Oosterpoort tot nummer 32A (bioscoop) een parkeerverbod op 12-7 vanaf 0.00 uur tot 13-7-2024, 19.00 uur (verplaatsing weekmarkt)
 

Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, Onnastraat (vanaf T-splitsing Onnadwarsstraat tot Koningsstraat), Onnadwarsstraat, Molenstraat en Koningsstraat op 13-7-2024 van 8.00 - 18.00 uur (begin zomeractiviteiten/Ontzet feest/ Bieb XXL outdoor)

Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat (vanaf splitsing Oosterpoort tot nummer 32A (bioscoop) op 13-7-2024, van 6.00 - 19.00 uur (verplaatsing weekmarkt)

Vollenhove, Kerkplein/Kerkstraat tot aan de driesprong Kerkstraat/ Bentstraat / Aan Zee op 13-7-2024 van 20.30 uur - 1.30 uur (Pleinpop)
 

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Hogewal 76, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Steenwijk, nabij Wendakker 52, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.