Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Marijenkampen, Ongeleg 22, kappen boom (3-6-2024)

Wanneperveen, Roekebosscheweg 3a, uitbreiden stallingsruimte (31-5-2024)

Willemsoord, Paasloregel 8, kappen eik en conifeer (31-5-2024)

Ingediende aanvraag blijkt melding

Steenwijk, nabij Zuidveenseweg 85, aanleggen uitrit voor transportverdeelstation

 

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

Marijenkampen, Ongeleg 22, kappen 2 bomen (3-6-2024)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, Eesveenseweg 115, verlengen termijn plaatsen tijdelijke woonunit (30-5-2024)

Steenwijk, Aasingel 16, bouwen woning (30-5-2024)

Steenwijk, Dolderweg 1, bouwen 5 bedrijfsunits (4-6-2024)

Tuk, Weldadigheid 1, bouwen schuur (30-5-2024)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.