Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

2 juli 2024 Raadsvergadering, behandeling Perspectiefnota 2024-2028, aanvang 14.00 uur De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 2 juli 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl. 

 

Bekendmaking Besluit Beperkingen openbaarheid Archieven Begraafplaatsadministratie Steenwijkerland 2024

Burgemeester en wethouders hebben op 4-6-2024 het ‘Besluit Beperkingen openbaarheid Archieven Begraafplaatsadministratie Steenwijkerland 2024’ vastgesteld. De archieven van de ‘Begraafplaatsadministratie van de voorgangers van de gemeente Steenwijkerland 1826-2003’ zijn officieel opgenomen in de archiefbewaarplaats. Hiermee zijn de archieven openbaar en voor eenieder in te zien. Op grond van bijvoorbeeld de privacywetgeving zijn een aantal archiefstukken niet openbaar. Met dit besluit worden deze beperkingen aan de openbaarheid geregeld.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 258058. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.

 

Bekendmaking Besluit beperkingen openbaarheid archief Centrale Werkplaats Steenwijk en Omgeving (CEWESTO) 2024

Burgemeester en wethouders hebben op 4-6-2024 het ‘Besluit beperkingen openbaarheid archief Centrale Werkplaats Steenwijk en Omgeving (CEWESTO) 2024’ vastgesteld. Het archief van de ‘Centrale Werkplaats Steenwijk en Omgeving (CEWESTO) en voorgangers, 1955-2005’ is officieel

opgenomen in de archiefbewaarplaats. Hiermee is het archief openbaar en voor eenieder in te zien. Op grond van bijvoorbeeld de privacywetgeving zijn een aantal archiefstukken niet openbaar. Met dit besluit worden deze beperkingen aan de openbaarheid geregeld.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nlhttps://www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 258063. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.