Bestemmingsplannen

Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Beulakerweg 5 – Giethoorn’

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 28 mei 2024 het bestemmingsplan ‘Beulakerweg 5 – Giethoorn’ vastgesteld. Het plangebied bestaat uit een bedrijfsbestemming waarop drie schuren en één bedrijfswoning zijn gesitueerd. De locatie is gelegen aan de Beulakerweg 5 te Giethoorn. Met dit bestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming gewijzigd naar een recreatieve bestemming. Eén van de drie schuren wordt opgeknapt en daar komen twee recreatieve appartementen in. De andere twee schuren worden gesloopt en vervangen door een drie gebouwen met ieder twee recreatiewoningen.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.