Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen grondverkoop perceel nabij Paasweide 51 in Steenwijk

 

De gemeente is voornemens om een perceel grond nabij de Paasweide 51 in Steenwijk (kadastraal bekend gemeente Steenwijk, sectie F, nummer 1903 ged.) ter grootte van ca. 64 m² te verkopen aan de toekomstige eigenaren van de Paasweide 51 te Steenwijk.

Deze koper is de enige serieuze gegadigde voor deze grond, omdat het betreffende perceel grond grenst aan hun eigendom. Bij verkoop aan een andere aangrenzende eigenaar zou er een onlogische verkaveling plaatsvinden en een mogelijke inbreuk op de privacy van de bewoners van Paasweide 51.

Wanneer u het met deze voorgenomen verkoop niet eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente haar plan tot verkoop verder in gang te zetten.

 

Met deze publicatie geeft de gemeente Steenwijkerland uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Economie en Recreatie via telefoonnummer 14 0521 of e-mail: info@steenwijkerland.nl.

 

Het stellen van vragen of anderszins contact met de gemeente naar aanleiding van deze publicatie ontslaat u niet van tijdig aanhangig moeten maken van voornoemd kort geding indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verkoop.