Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

18 juni 2024  Politieke markt, aanvang 19.30 uur  
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 18 juni 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.  

Verkoop/verhuur/verpachting grond of gebouwen

Publicatie voorgenomen verkoop grond nabij Oldemarktseweg 119 Steenwijkerwold
De gemeente is van plan om een perceel grond nabij de Woldleite, Oldemarkseweg 119 in Steenwijkerwold (kadastraal bekend gemeente Steenwijk, sectie K, nummer 792, ged.) ter grootte van ca. 28 m² te verkopen aan De Stichting Actief Voor Ouderen Steenwijkerwold (AVOS), geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 813678286. 

Deze koper is de enige serieuze gegadigde voor deze grond omdat het betreffende perceel grond grenst aan het eigendom van de Stichting. Er zijn geen andere aangrenzende eigenaren (behoudens de gemeente zelf). De grond is nodig om het pand op de locatie uit te breiden.

Wanneer u het met deze voorgenomen verkoop niet eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop verder in gang te zetten. 

Met deze publicatie geeft de gemeente Steenwijkerland uitvoering aan het arrest van de Hoge
Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Economie en Recreatie, telefoonnummer 14 0521 en e-mail info@steenwijkerland.nl o.v.v. zaaknummer 2024 006923, verkoop nabij Oldemarkseweg 119 Steenwijkerwold.