Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

3 juni 2024 Inwonersspreekuur gemeenteraad, van 19.00 tot 19.30 uur, Vendelweg 1 in Steenwijk  

Wilt u met de (burger)raadsleden in gesprek? Kom dan de maandag voor de Politieke Markt naar het inwonersspreekuur van de gemeenteraad. Vanuit elke fractie van de gemeenteraad is een afgevaardigde aanwezig. U kunt zich tot 3 juni 2024, 12.00 uur aanmelden voor het spreekuur via griffie@steenwijkerland.nl. 

4 juni 2024 Politieke markt, aanvang 19.30 uur  

De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 4 juni 2024, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl. 

Bekendmaking verkiezing leden van het Europees Parlement op 6 juni 2024

Op 1 mei 2024 heeft de burgemeester de adressen van de stemlokalen bekendgemaakt.

Daarnaast heeft de burgemeester op 1 mei 2024 bekendgemaakt dat het Gemeentelijk Stembureau een openbare zitting zal houden op 7 juni 2024, om 9.00 uur in De Meenthe te Steenwijk. Tijdens deze zitting worden de totalen van de stembureaus vastgesteld.

Rechtsgeldige bekendmaking vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2024, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummers 209929 en 209930. Daar vindt u de volledige tekst van de besluiten.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift ontvangen.